Thursday, 4 December 2014

Antara gambar peralatan yang digunakan dalam proses mencating batik. peralatan yang digunakan seperti canting,damar,.urea,soda ash dan sodium silicate.
Gambar rajah 0.1 : peralatan mencanting seperti canting dan lilin

Gambar rajah 0.2 : bahan pewarna sintetik yang digunakan dalam industri batik

Gmabar rajah 0.3 : urea yang digunakan yang dicampurkan ke dalam larutan pewarna sintetik

Gambar rajah 0.4 :soda ash yang dicampur dalam larutan pewarna sintetik untuk mengekalkan warna pada batik

Gambar rajah 0.5 : sodium silicate digunakan selepas batik diwarnakan untuk mematikan warna dalam batik
Hasil daripada kaedah celup ke dalam larutan cecair pelbagai bahagian pokok senduduk mengeluarkan warna yang berbeza berdasarkan penggunaan bahan pemati seperti tawas, limau, cuka dan alum. Kain yang digunakan dalam teknik celup ini dengan menggunakan kain sutera asli. 
Gambar rajah 0.1 : kain sutera hasil daripada larutan cecair daun pokok senduduk

Gambar rajah 0.2 : kain sutera hasil daripada larutan cecair bunga pokok senduduk  

Gambar rajah 0.3 : kain sutera hasil daripada larutan cecair buah pokok senduduk

Gambar rajah 0.4 : kain sutera hasil daripada larutan cecair ranting pokok senduduk 
Aktiviti merebus pelbagai bahagian pokok senduduk seperti bunga, daun, ranting, dan buah untuk mendapatkan pewarna seterusnya dicelup ke dalam kain bagi mengenalpasti warna yang dihasilkan dengan menggunakan bahan pemati seperti alum, tawas, limau, dan cuka. 
Gambar rajah 0.1 : bunga senduduk yang telah direbus ,menghasilkan warna coklat kehitaman

Gambar rajah 0.2 : Buah senduduk yang direndam selama 3 jam untuk mengeluarkan warna sebelum direbus

Gambar rajah 0.3 : bauah senuduk yang telah direbus menghasilakan warna coklat muda

Gambar rajah 0.4 : ranting pokok senduduk yang telah ditumbuk dan direndam selama 3 jam untuk mendapatkan warna

Gambar rajah 0.5 : warna yang dihasilkan daripada proses merebus daun yang sebelum itu telah ditumbuk dan direndam selama 3 jam 
Saya telah membeli pelbagai jenis kain sebagai sample untuk PTA saya. Antara jenis kain yang saya beli seperti kain sutera, sifon, lyra, satin, dan rayon. kain - kain ini dijual di kedai Salleh Ahmad, india street, Kuching. Setiap kain yang dibeli akan memberi warna dan tekstur yang berbeza mengikut jenis bahagian pokok senduduk yang digunakan.
Antara jenis kain yang diambil :

Gambar rajah 0.1 : kain sutera

Gambar rajah 0.2 : kain jenis satin
Gambar rajah 0.3 : kain jenis sifon

Gambar rajah 0.4 : kain jenis rayon

Gambar rajah 0.5 : kain jenis lcyra