Thursday, 4 December 2014

Antara gambar peralatan yang digunakan dalam proses mencating batik. peralatan yang digunakan seperti canting,damar,.urea,soda ash dan sodium silicate.
Gambar rajah 0.1 : peralatan mencanting seperti canting dan lilin

Gambar rajah 0.2 : bahan pewarna sintetik yang digunakan dalam industri batik

Gmabar rajah 0.3 : urea yang digunakan yang dicampurkan ke dalam larutan pewarna sintetik

Gambar rajah 0.4 :soda ash yang dicampur dalam larutan pewarna sintetik untuk mengekalkan warna pada batik

Gambar rajah 0.5 : sodium silicate digunakan selepas batik diwarnakan untuk mematikan warna dalam batik

No comments:

Post a Comment